Certificering

Wij vinden veiligheid en kwaliteit van het grootste belang. Daarom hebben we alle certificaten en accreditaties in huis om ervoor te zorgen dat we aan de vereiste normen voldoen. Onze medewerkers zijn allemaal getraind en gecertificeerd in hun vakgebied. We werken allemaal volgens de geldende normen en richtlijnen, en zijn we in het bezit van alle relevante certificaten. Bij Olde Kalter zorgen we ervoor dat we aan de hoogste normen voldoen en dat we veilig en efficiënt werken. We zijn trots op onze certificeringen en blijven ons inzetten voor verbetering en innovatie.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is een internationaal erkende norm voor veilig werken. VCA is bedoeld om het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers te vergroten en ervoor te zorgen dat we veilig en gezond werken.

BRL 9101

De BRL 9101 heeft betrekking op het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en bij evenementen. De BRL 9101 ziet toe op een veilige werkplek conform de geldende wet- en regelgeving voor de medewerkers op en langs de weg.

ISO 9001

ISO 9001 is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Het certificaat geeft aan dat we ons richten op continue verbetering en dat we onze processen en procedures voortdurend evalueren om aan de eisen van onze klanten te voldoen.

NIWO

De NIWO is een Nederlandse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de afgifte van transportvergunningen voor  het wegvervoer van goederen. Een transportvergunning van de NIWO is vereist voor bedrijven die actief zijn in het wegvervoer van goederen en daarbij gebruik maken van een vrachtwagen. Met de transportvergunning toont het bedrijf aan te voldoen aan de eisen op het gebied van vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en financiële stabiliteit.

EVO

Olde Kalter is aangesloten bij EVO Fenedex, de eigen vervoersorganisatie van Nederland. Bij eigenvervoer zijn wij verplicht om aan te kunnen tonen dat wij eigenvervoer verrichten. De verkregen eigen vervoerderskaart van evofenedex gebruiken om eigen vervoer aan te tonen. 

Erkend leerbedrijf

Olde Kalter vindt het belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van toekomstige professionals en kunnen op deze manier hun eigen kennis en vaardigheden verder ontwikkelen. Daarnaast biedt het werken met studenten de mogelijkheid om nieuwe inzichten en ideeën op te doen en de bedrijfsprocessen te optimaliseren.