Calamiteiten Service


Calamiteiten Service

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Onze calamiteitendienst kan ondersteuning bieden voor onder andere:

  • Spoed inzetten machines bij brandbestrijding en of opruimwerkzaamheden
  • Spoed inzet vrachtauto’s met autolaadkraan voor opruimen en afvoer van o.a. omgevallen bomen afgevallen ladingen, etc.
  • Spoed (verkeers)afzettingen bij ongevallen op rijks-, provinciale- en gemeentelijke wegen
06 – 12 07 46 33 (24 uur per dag)

Olde Kalter B.V.


Voor verhuur van containers, big-bags & bouwhekken

074 - 24 35 548